Dette emnet er nedlagt

GEO1011 – Geologiske prosesser og materialer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i mineraler, bergarter og de prosesser som danner og omformer disse. Fenomener som vulkanisme, jordskjelv og fjellkjededannelse blir behandlet. Videre gjennomgås den geologiske tidsskala og hovedtrekk ved jordens historie.

Hva lærer du?

Du får kunnskaper om hvordan mineraler og bergarter er dannet, forståelse av grunnleggende geologiske prosesser som har ført til endringer i miljø og livsformer på jorden og dannelsen av naturressurser som samfunnet er avhengig av.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha bestått enten 2MX, 2MY eller 3MZ, og enten 3MX, 3FY, 3KJ, 3BI, eller emnekombinasjonen 2KJ+3BT eller emnekombinasjonen 2BI+3BT fra videregående skole. Les mer om mulighetene for å dekke fagkrav på andre måter enn med fag fra norsk videregående skole.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel med kunnskaper tilsvarende 2KJ fra videregående skole.

Overlappende emner

Overlapper 10 studiepoeng med GEO1020. Overlapper 9 studiepoeng med G100/G105, 6 studiepoeng med G003 og 3 studiepoeng med G002.

Undervisning

Undervisningen går over ett semester (15 uker) med 6 timer undervisning per uke. Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer og øvelser. I tillegg kommer ekskursjoner i starten av semesteret.

Eksamen

Ekskursjonsrapport (teller 10%), oppgave/essay (teller 20%), og en skriftlig eksamen (3 timer) i slutten av semesteret (teller 70%).

Annet

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor bli bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering, en såkalt "periodisk evaluering" av emnet. Mer informasjon om kvalitetssikring finnes på UiOs nettsider om studiekvalitet.

Emnet ble evaluert høsten 2005.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Dette emnet blir ikke undervist høsten 2006. Det blir flyttet til vårsemesteret og undervises fra og med våren 2007 som GEO1020 Geologiske prosesser og materialer. GEO1010 – Naturgeografi (nedlagt) overtar plassen i høstsemesteret.

Eksamen

Fra og med våren 2007: hvert vårsemester

Undervisningsspråk

Norsk