Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
21.08.2003Kjell Nordseth     Innføring i emnet og masterstudiet i de tre linjene  Alle linjeførere er tilstede. 
28.08.2003Ole Humlum    Islands geologi og geomorfologi  Kollokviene denne uken brukes til inndeling i temagrupper for ekskursjonen. 
04.09.2003Jon Ove Hagen/Helgi Björnsson    Islands klima, hydrologi og glasiologi  Kollokviene brukes til litteraturstudium og forberedelse av ekskursjonsrapport. 
11.09.2003Helgi Björnsson    Utnyttelse av naturresssurser i Island  Samlet kollokvium om Islandsekskursjonen ved Jon Ove Hagen. 
15.09.2003Jon Ove Hagen  Island    I uke 38 er det ekskursjon. 
25.09.2003Kjell Nordseth    Rapport- og oppgaveskriving  Kollokviene brukes til arbeid med ekskursjonsrapporten og gjennomgang av tildelt studiemateriell fra ekskursjoen, ved Jakob Fjellanger. 
02.10.2003Bibliotektjenesten    Elektronisk litteratursøk  Forelesning og kollokvium brukes til opplæring i elektronisk litteratursøk, ved biblioteket. 
09.10.2003Kjell Nordseth    Databearbeidelse; usikkerhet, kvalitetssikring, statistisk målenett- og tidsserieanalyse   
16.10.2003Kjell Nordseth    Databearbeidelse; usikkerhet, kvalitetssikring, statistisk målenett- og tidsserieanalyse   
23.10.2003Leif Sørbel    Bruk av fjernanalyse   
30.10.2003Trond Eiken    Prinsipper for stedfesting av romlig informasjon/GPS   
06.11.2003Bernd Etzelmüller    Om geodata. Lagringsform, henting og kvalitetssikring   
13.11.2003    "Komme igang"  Presentasjon av linje- og oppgavevalg innen masterstudiet. Kontakt med veiledere og presentasjon av aktuelle problemstillinger. Start med utarbeidelse av faglig plan. 
20.11.2003    Samme som uke 46  Presentasjon av linje- og oppgavevalg innen masterstudiet. Kontakt med veiledere og presentasjon av aktuelle problemstillinger. Start med utarbeidelse av faglig plan. 
27.11.2003    Faglig plan for masterstudiet og litteratursammendrag  NB: Ingen organisert forelesning, men faglærere er tilstede i kollokvietimene
04.12.2003    Samme som uke 48  Arbeid med faglig plan for masterstudiet og litteratursammendrag. Ingen organiserte forelesninger, men faglærere er tilstede i kollokvietimene.  
11.12.2003    Kortfattet presentasjon av faglig plan og litteratursammendrag.  Mulighet for spørsmål. 
18.12.2003    Muntlig prøve  I uke 51 blir det muntlig prøve. Dag, tid og sted kunngjøres. 
Publisert 12. aug. 2003 15:46 - Sist endret 15. sep. 2004 12:12