Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet utgjør sammen med HYD2010 – Overflatehydrologi (nedlagt) en modul som omhandler jordas vannbalanse og gir en innføring i de viktigste komponentene i vannets kretsløp. HYD2020 gir en innføring i mark- og grunnvannshydrologi og emnet omfatter fordampning, infiltrasjon, markvann, grunnvann og frost i jord. Nedbør-avløpsprosesser behandles særskilt med vekt på nordiske forhold.

Hva lærer du?

Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskaper om komponentene i det hydrologiske kretsløp under bakken samt forståelse for samspillet mellom nedbør og avløpsrespons. Det legges vekt på en fysisk prosessforståelse, erfaring i bruk av hydrologiske observasjoner og utføring av enkle hydrologiske beregninger ved hjelp av Excel.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha bestått enten 2MX, 2MY eller 3MZ, og enten 3MX, 3FY, 3KJ, 3BI, eller emnekombinasjonen 2KJ+3BT eller emnekombinasjonen 2BI+3BT fra videregående skole. Les mer om mulighetene for å dekke fagkrav på andre måter enn med fag fra norsk videregående skole.

Overlappende emner

Emnet vil sammen med HYD2010 – Overflatehydrologi (nedlagt) overlappe 5 vekttall med GF-GG141.

Undervisning

2 forelesningstimer og 2 seminar/øvelse timer per uke i 14 uker. I tillegg inngår en heldagsekskursjon med innsamling av data. Det kreves aktiv deltagelse i form av presentasjon av et tema innen pensum og skriftlige oppgave som bygger på data samlet inn i felt.

Eksamen

Skriftlig oppgave (teller 20%) og muntlig presentasjon (teller 20%) gis midtveis i semesteret, og kombineres med avsluttende skriftlig eksamen (formelhefte tillatt) med varighet 3 timer (teller 60%). Hver deleksamen og avsluttende skriftlig eksamen må være bestått hver for seg. Bokstavkarakter (A-F).

Informasjon om utsatt prøve (kontinuasjon) finner du på www.matnat.uio.no/studier/eksamen/kontinuasjon.html. Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamensider: www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Fra og med høsten 2006 vil dette emnet erstattes av et nytt emne: "Mark- og grunnvann"

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk