Dette emnet er nedlagt

NAM1000 – Miljøvitenskap: klimasystemet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en generell introduksjon til miljøvitenskapen og beskriver geosfæren, hydrosfæren, atmosfæren og biosfæren. Videre vil det bli gitt en beskrivelse av det bio-geo-kjemiske kretsløp og en innføring i klimasystemet og menneskenes påvirkning av dette

Hva lærer du?

Du vil få en innføring i prosesser i atmosfære, hav og på land som er viktige for miljøet, og hvordan menneskene påvirker miljøet og hvilke konsekvenser dette har. Det vil spesielt bli vist hvordan klimasystemet virker og hvordan vi påvirker det gjennom utslipp av forurensninger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha bestått enten 2MX, 2MY eller 3MZ, og enten 3MX, 3FY, 3KJ, 3BI, eller emnekombinasjonen 2KJ+3BT eller emnekombinasjonen 2BI+3BT fra videregående skole. Les mer om mulighetene for å dekke fagkrav på andre måter enn med fag fra norsk videregående skole.

Undervisning

Høst. 3 timer forelesninger og 3 timer kollokvier/grupper per uke. 2 dager obligatoriske ekskursjoner.

Eksamen

Innlevering av 2 obligatoriske skriftlige arbeider, hvorav en gruppeoppgave som skal presenteres og en individuell oppgave. Til sammen teller disse 40%, ca 20% hver. Begge oppgavene må være bestått for at du skal kunne gå opp til eksamen. Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) (teller 60%). Bokstavkarakter (A-F).

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For nærmere opplysninger, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på våre eksamensider: www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html .

Annet

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor involveres i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører både fortløpende evaluering av emner og programmer, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering av et bestemt emne eller program. Dette emnet evalueres høsten 2005. Mer informasjon kommer på emnets semesterside. Studentevalueringer er en del av kvalitetssikringen av utdanningsvirksomheten ved UiO.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Fra og med høsten 2007 legges dette emnet ned.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk