Dette emnet er erstattet av BIOS2100 – Generell økologi.

Undervisning - tid og sted

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieseksjonen på Biologisk institutt.

Forelesninger

  • Mandag kl. 12:15 -14:00, Auditorium 1 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 12. januar til 25. mai)

  • Tirsdag kl. 10:15 -12:00, Auditorium 1 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 13. januar til 26. mai)

Geir Hestmark

Kollokvier

Kollokvier, gr 1

  • Torsdag kl. 10:15 -12:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 15. januar til 28. mai)

Kollokvier, gr 2

  • Torsdag kl. 12:15 -14:00, Rom 1402 (Studiesamling) Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 15. januar til 28. mai)

Publisert 24. okt. 2008 10:48 - Sist endret 9. des. 2008 12:00