Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gikk for siste gang høst 2008.

BIO4505 – Eksperimentell toksikologi (nedlagt) tas normalt samtidig med BIO4500 – Generell toksikologi, og var tidligere en integrert del av dette emnet

Meningen er at du skal få kjennskap til metoder og problemer i pågående toksikologisk forskning ved Biologisk institutt og andre / eksterne forskningsinstitutter. Deltagerne skal selv forelese på BIO4500/BIO3500 om resultatene og lage en skriftlig rapport , som vil inngå som en del av pensum for BIO4500/BIO3500.

Hva lærer du?

Praktisk laboratoriearbeid, skriftlig og muntlig framstilling. Rapportene fra tidligere år ligger på semestersidene.

Vi forsøker å velge ut prosjektoppgaver slik at både helserelatert toksikologi og økotoksikologi, samt biokjemisk (generell) toksikologi er representert, avhengig av studentantallet og mulighetene til å få oppgaver i forskjellige forskningsmiljøer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

PhD-studenter må melde seg opp til BIO9505. Ta kontakt med studieseksjonen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen formelle krav, men det kreves kunnskaper i toksikologi tilsvarende BIO3500 – Generell toksikologi (nedlagt)/BIO4500 – Generell toksikologi eller at studenten følger BIO3500/4500 samtidig med BIO4505.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskap i organisk kjemi, cellebiologi og biokjemi er nødvendig, f. eks. fra emnene MBV1010 - Cellebiologi og genetikk, MBV1030 - Generell biokjemi, MBV2020 - Laboratoriekurs i biokjemi og molekylærbiologi.

Det vil være nødvendig med noe kunnskap i vanlig laboratoriearbeid.

Undervisning

To eller tre studenter samarbeider om et enkelt eksperiment under veiledning av en aktiv forsker eller mastergradsstudent ved Biologisk institutt eller et annet forskningsinstitutt, f.eks. Norsk institutt for vannforskning, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Nasjonalt folkehelseinstitutt eller Jordforsk. Den praktiske delen av forsøket vil ta fra et par dager til en uke. Det skal skrives en rapport og holdes forelesning om temaet på BIO 4500/BIO3500

Eksamen

Godkjent deltakelse og evaluering av rapport.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering høsten 2008.

Annet

Emnet gis hvis antall registrerte studenter er flere enn 3.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Emnet gikk for siste gang høsten 2008.

Undervisningsspråk

Norsk