Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innholdet er identisk med BIO4500 og omfatter toksikokinetikk (hvordan giftige stoffer blir tatt opp i organismen, blir distribuert, metabolisert og utskilt), toksikodynamikk (hvordan giftige stoffer reagerer med biomolekyler og hvilke konsekvenser dette har), viktige toksiske stoffer (tungmetaller, miljøgifter, pesticider, kreftframkallende stoffer, mykotoksiner) og noe regulatorisk toksikologi.

Hva lærer du?

Emnet gir kunnskap om biologiske og syntetiske giftstoffer og deres virkningsmekanismer. Emnet kan være et mulig første steg i utdannelsen som EUROTOX-godkjent toksikolog.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskap i organisk kjemi, cellebiologi og biokjemi, f. eks. emnene MBV1010 – Cellebiologi og genetikk (nedlagt), MBV1030 – Generell biokjemi (nedlagt), MBV2020 – Laboratoriekurs i biokjemi og molekylærbiologi (nedlagt).

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot BIO4500 – Generell toksikologi

Undervisning

Forelesninger og kollokviegrupper.

Kurset vil gå intensivt over 7-8 uker i første halvdel av hvert høstsemester; forelesninger og kollokvieøvelser hver uke. I tillegg vil det gjennomføres demonstrasjoner på lab (i tilknytning til kollokvieøvelser).
Undervisningen vil hovedsakelig gjennomføres av interne forelesere; kollokvieøvelser av hjelpelærere.

Eksamen

Godkjent deltakelse og skriftlig avsluttende eksamen (teller 100%). Bokstavkarakter (A-F).

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester
til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen.
For nærmere opplysninger, se http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering høsten 2012.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet gikk siste gang høsten 2009, men opprettholdes som emne, se BIO4500

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)