Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil ta opp 4 aktuelle temaer innen samfunnsøkologi til kritisk gjennomdrøfting, basert på et utvalg artikler. Det tematiske innholdet vil variere fra gang til gang.

Hva lærer du?

Å oppdatere deltakerne på aktuelle samfunnsøkologiske temaer, samt å bidra til å utvikle deltakernes evne til kritisk analyse av vitenskapelige spørsmål fra ulike synsvinkler

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot BIO4000 – Temaer i samfunnsøkologi (nedlagt)

Undervisning

Kurset består av fem samlinger. Et nytt tema vil bli tatt opp på hver samling. Temaet vil bli introdusert i en forelesning holdt av en lærer. Basert på foreslåtte artikler skal studentene diskutere temaet og gjøre opp status for kunnskap innen feltet. Studentene, delt inn i grupper om nødvendig, skal innlede til en avsluttende plenumsdiskusjon om ett tema hver. Det tilbys en veiledertime underveis i arbeidet med en slik innledning.

Eksamen

Studentene skal bidra med en innledning til avsluttende plenumsdiskusjon om et tema (power point-presentasjon, bestått/ikke bestått), og det er obligatorisk deltagelse i gruppearbeid og plenumsdiskusjoner (godkjent/ikke godkjent). Innlevering av essay om relevant samfunnsøkologisk tema (bestått/ikke bestått).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Annethvert vårsemester. Neste gang vår 2013.

Eksamen

Annethvert vårsemester. Neste gang vår 2013.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)