Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil ta opp 4 aktuelle temaer innen samfunnsøkologi til kritisk gjennomdrøfting, basert på et utvalg artikler. Det tematiske innholdet vil variere fra gang til gang.

Hva lærer du?

Å oppdatere deltakerne på aktuelle samfunnsøkologiske temaer, samt å bidra til å utvikle deltakernes evne til kritisk analyse av vitenskapelige spørsmål fra ulike synsvinkler

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Phd-studenter må melde seg opp til BIO9000. Ta kontakt med studieseksjonen.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot BIO9000 – Temaer i samfunnsøkologi (nedlagt)

Undervisning

Kurset består av fem samlinger. Et nytt tema vil bli tatt opp på hver samling. Temaet vil bli introdusert i en forelesning holdt av en lærer. Basert på foreslåtte artikler skal studentene diskutere temaet og gjøre opp status for kunnskap innen feltet. Studentene, delt inn i grupper om nødvendig, skal innlede til en avsluttende plenumsdiskusjon om ett tema hver. Det tilbys en veiledertime underveis i arbeidet med en slik innledning.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Eksamen

Studentene skal bidra med en innledning til avsluttende plenumsdiskusjon om et tema (power point-presentasjon, bestått/ikke bestått), og det er obligatorisk deltagelse i gruppearbeid og plenumsdiskusjoner (godkjent/ikke godkjent).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering 2012.

Annet

Undervisning gies kun dersom 3 eller flere studenter følger kurset.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Annethvert vårsemester. Neste gang vår 2013.

Eksamen

Annethvert vårsemester. Neste gang vår 2013.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)