Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Sentrale emner innen atferdsbiologi vil bli belyst gjennom forelesninger, seminarer og to prosjektoppgaver.

Hva lærer du?

Gi kunnskap om moderne atferdsbiologi som vil være en forutsetning for en masteroppgave om emnet.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Emnene BIO4091 og BIO9091 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. PhD-studenter og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre PhD-studenter og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot BIO4091 – Adferdsbiologi 2 (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i første periode av vårsemesteret. Alle forelesninger, seminarer og prosjektoppgaver er obligatoriske. I tillegg må PhD-studenter holde et ekstra seminar over et eget tema, og levere en selvstendig prosjektoppgave (bestått/ikke bestått).

Eksamen

Muntlig eksamen. Prosjektoppgavene må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Undervist siste gang våren 2017

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)