Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en del av tilbudet i et master- eller doktorgradsstudium i toksikologi for studenter med interesse for problemstillinger i human toksikologi. Kurset følger umiddelbart etter grunnkurset i toksikologi og vil bygge videre på kunnskap ervervet der. Emnet kan benyttes som del i det teoretiske grunnlaget for å bli EUROTOX-godkjent toksikolog.

Hva lærer du?

Emnet gir en fordypning i human toksikologi innen alle relevante fagområder, deriblant karsinogenese, reproduksjonstoksikologi, arbeidsmiljøtoksikologi, nevrotoksikologi, utviklingstoksikologi, respirasjonstoksikologi, in vitro metoder og epidemiologi. Målet med kurset er at studenter etter gjennomført kurs skal ha oppdatert kunnskap innen de viktigste feltene av human toksikologi.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Emnene BIO4540 og BIO9540 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. PhD-studenter og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre PhD-studenter og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper i kjemi, biokjemi og/eller fysiologi.

Undervisning

Emnet undervises i uke 40-45 hvert høstsemester. Undervisningen består i forelesninger og kollokvieøvelser. Det vil i stor grad bli benyttet forskere fra eksterne institusjoner som forelesere innen sine spesialfelt. Deltagerne vil måtte sette seg inn I et oppgitt tema og holde et innlegg (15 min) om dette for resten av deltakerne. De skal i tillegg holde en 45 minutters forelesninger over et toksikologisk tema som avtales ved undervisningstart.
Studentene vil måtte sette seg inn i et utvalgt område og holde et kort innlegg om dette for resten av deltagerne.

 

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Forelesning (45 min) skal være bestått.

Forlesning (15 min) teller 20%, avsluttende skriftlig eksamen I uke 45, teller 80%. Både skriftlig eksamen og forelesninger må være bestått for at kurset I sin helhet skal bestås.

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Emnet undervises siste gang høst 2017. Fra 2018 er emnet delvis erstattet av BIOS9411 og BIOS9412

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)