Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en del av tilbudet i et master- eller doktorgradsstudium i toksikologi for studenter med interesse for problemstillinger i human toksikologi. Emnet følger umiddelbart etter grunnkurset i toksikologi og vil bygge videre på kunnskap ervervet der. Emnet kan benyttes som del i det teoretiske grunnlaget for å bli EUROTOX-godkjent toksikolog.

Hva lærer du?

Emnet gir en fordypning i human toksikologi innen alle relevante fagområder, deriblant toksikokinetikk, karsinogenese, reproduksjonstoksikologi, respirasjonstoksikologi, in vitro metoder og epidemiologi. Målet med emnet er at studenter etter gjennomført undervisning skal ha oppdatert kunnskap innen de viktigste feltene av humantoksikologi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

PhD-studenter må melde seg opp til BIO9540.

Emnene BIO4540 og BIO9540 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. PhD-studenter og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre PhD-studenter og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

BIO4500 – Generell toksikologi (kan tas før BIO4540/4550 i samme semester)

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper i kjemi, biokjemi og/eller fysiologi.

Undervisning

Emnet undervises i uke 40-45 hvert høstsemester. Undervisningen består i forelesninger og kollokvieøvelser. Det vil i stor grad bli benyttet forskere fra eksterne institusjoner som forelesere innen sine spesialfelt. Deltagerne vil måtte sette seg inn i et oppgitt tema og holde et innlegg (15 min) om dette for resten av kursdeltakerne.

Undervisningen vil i stor grad gjennomføres av eksterne forelesere; kollokvieøvelser av hjelpelærere.

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Forelesning (15 min) teller 20%, avsluttende skriftlig eksamen i uke 45 (3 timer), teller 80%. Både skriftlig eksamen og forelesning må være bestått for at kurset I sin helhet skal bestås.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet gis hvis antall registrerte studenter er flere enn 3.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Emnet undervises siste gang høst 2017. Fra Høst 2018 er det delvis erstattet av BIOS5411 og BIOS5412

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)