Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MBV4250 - Vår 2014

Felles undervisning

Emnet har felles undervisning med MBV9250 – Generell immunologi og immunologiske teknikker (nedlagt). Se semestersiden til dette emnet for timeplan og beskjeder.

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Faglærere

Ingen beskjeder