Ressurser

Ressurser for kurset IN3010

  • Oversikt over leveranser (pdf)
  • Lenker til relevante nettressurer (link)
  • Standard UiO avtale (pdf)
  • Hvordan jobbe i team (pdf)
  • Design Criticism (link)
  • NSD - Information and consent - (link)
  • Mal for rapport (pdf)
Publisert 8. jan. 2021 13:10 - Sist endret 11. mai 2021 13:12