IN3010 – Transformativt design

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet lærer du om transformativt design - design mot en bærekraftig fremtid. Du skal bruke kunnskap om forskjellige tilnærminger til design i et ekte prosjekt hvor du lager et designforslag i samarbeid med offentlige eller privat sektor, eller store forskningsprosjekter.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du:

 • ha en forståelse for hvordan transformativt design kan realiseres gjennom ulike metodologiske tilnærminger
 • ha en meget god forståelse av hvordan forskjellige metodologiske tilnærminger former prosjekter i praksis
 • kunne redegjøre for valg av en tilnærming til et problem, samt valg av metoder, verktøy og teknikker
 • kunne samarbeide med andre i et team
 • ha utviklet et profesjonelt forhold til de eksterne oppdragsgivere
 • kunne reflektere over sentrale etiske, samfunnsmessige og faglige problemstillinger i forhold til prosjektet ditt
 • klare å se sammenhenger mellom teori og praksis på en ny måte

Opptak til emnet

Antall plasser er begrenset til maksimalt 40.

Kun studenter på studieprogrammet Informatikk: design, bruk, interaksjon (bachelor) får plass på emnet. Studenter som vil fullføre bachelorgraden i Informatikk: design, bruk, interaksjon inneværende semester vil bli prioritert.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

 • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Obligatoriske forkunnskaper

IN2020 – Metoder i interaksjonsdesign

Overlappende emner

Undervisning

2 timer undervisning pr. uke bestående av forelesning, diskusjon, designkritikk og presentasjoner av progresjon med aktiv deltagelse.

Hovedvekten av arbeidet skal være uavhengig teamarbeid og rettet mot en arbeidsgiver fra offentlige eller privat sektor, eller store forskningsprosjekter. Studentene må jobbe sammen som et design team hvor alle bidrar.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Eksamen

Vurderingen består av tre deler:

 • Muntlig midtveispresentasjon av prosjektet (10 %)
 • Muntlig sluttpresentasjon av prosjektet (10 %)
 • Skriftlig rapport (80 %)

Alle delene må bestås og bestås i samme semester.

Eksamensspråk

Teamet kan skrive rapporten på norsk eller engelsk.. Det samme gjelder presentasjoner

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. mai 2022 07:18:50

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk