Dette emnet er erstattet av IN1030 – Systemer, krav og konsekvenser.

Sensuren er falt! Dersom du …

Sensuren er falt!

Dersom du vil klage eller ha begrunnelse, send en e-post om dette til studadm@ifi.uio.no innen 25. august.

Faglærerne har sensurert kun et fåtall besvarelser og kan derfor som regel ikke hjelpe.

Publisert 24. juni 2004 02:00 - Sist endret 24. juni 2004 16:01