Beskjeder

Publisert 23. mai 2014 09:14

Programmet for dagen med tider for de ulike gruppenes presentasjoner ligger i mappen for obligatoriske innleveringer og heter program for avvikling av muntlig presentasjon. 

Alle må lese dette og gruppene må raskt ta stilling til om de har behov for endringer (puljesammensetningen). Jeg har tatt hensyn til de ønskene gruppene tidligere har uttrykt.  

Velkommen til muntlig i Sed 28.mai!

Publisert 8. apr. 2014 12:41

I dag 8. april har jeg lagt ut tre notater som gjelder prosjektrapporten og eksamen. Det som heter "Avvikling av eksamen 2014" har informasjon om formaliteter og praktiske forhold knyttet til prosjektrapporten og muntlig presentasjon. Notatet "den gode prosjektrapporten" sier litt om hva en ser etter når en skal bedømme hvor vellykket en rapport er. I tillegg har jeg laget et lite ekstra notat om det analytiske blikket som utdyper et punkt i forannevnte notat. Dere finner disse notatene i mappen som heter obligatoriske innleveringer. Dere må klikke to ganger: Først på den blå overskriften som heter obligatoriske innleveringer og deretter på den svarte med samme tittel til venstre på siden.

Publisert 2. apr. 2014 15:33

Notatene fra Gisles forelesning i dag er nå lagt i mappen for forerlesningsnotater.

Publisert 26. mars 2014 14:49

Har nå lagt ut notatene fra dagens forelesning. Har ryddet litt opp i den utgaven som jeg presenterte på forelesningen. 

Publisert 18. mars 2014 12:02

Jeg har nå, litt forsinket, lagt ut notatene fra forelesningen 12. mars og i tillegg også et tekstdokument. Dette er en sammenfatning av noen sentrale poeng i rekka av obligatoriske forelesninger. Dere finner teksten i mappen forelesningsnotater og dokumentet heter "seks sentrale begrep".

Publisert 5. mars 2014 15:21

Vi har arrangert avstemning og temaene er fastlagt for de siste sju gangene. Se timeplan for ajourført forelesningsoversikt. Resten av forelesningene skal ha mer seminarkarakter og jeg håper flest mulig møter opp. Få med deg Gisle Hannemyrs forelesning 2. april. 

Publisert 4. mars 2014 22:52

Siste obligatoriske forelesning i morgen. PP-filen er lagt ut pluss et notat om sosiale medier på arbeidsplassen som jeg skrev i 2010. 

Publisert 23. feb. 2014 22:21

Jeg har lagt ut en tekst som gir noen retningslinjer for oblig 2, prosjektbeskrivelsen. Dette er en gruppeinnlevering med frist 18.mars. Dere finner dette dokumentet i mappen obligatoriske innleveringer. 

Publisert 23. feb. 2014 18:13

Jeg har laget et lite dokument som inneholder noen forslag til temaer for forelesningene fra 12. mars og ut semesteret. Oppfordrer dere til å kikke på dette og ta stilling til hva dere ønsker. Vær med å påvirke undervisningsinnholdet framover! Gi tilbakemelding på forelesning, på øvingsgruppene eller via e-post til meg. 

Dere finner forslaget i mappen Forelesningsnotater. Dokumentet heter "selvvalgte forelesninger". 

Publisert 19. feb. 2014 14:56

De mest aktuelle datoene for muntlig presentasjon av prosjektarbeidet er 26., 27. og 28 mai. En av disse datoene skal velges og jeg vil gjerne ha tilbakemelding fra dere angående kollisjoner med andre eksamener som dere skal ha på UiO en av disse dagene. Meld til meg via e-post.

Publisert 18. feb. 2014 23:24

Det er klargjort for innlevering av oblig 1 i Devilry. Frist for innlevering 25. februar.

Publisert 12. feb. 2014 15:55

På forelesningen i dag bestemte vi at innleveringsfrist for prosjektrapporten er fredag 16.mai klokka 23.59.

Dato for muntlig presentasjon blir enten 26., 27. eller 28. mai. Nærmere beskjed om dette følger.

Publisert 11. feb. 2014 23:09

Jeg har på oppfordring fra Hili lagt ut notatene til morgendagens forelesning

Publisert 30. jan. 2014 19:17

Jeg har i dag lagt ut teksten til oblig 1 med en liten kommentar til oppgaven og formelle krav til besvarelsen. Lykke til!

Publisert 20. jan. 2014 13:08

Første forelesning er onsdag 22. januar 12.15 - 14 i seminarrom Prolog (OJD). Velkommen

Publisert 28. nov. 2013 15:24

Det er obligatorisk oppmøte på 5 av de 7 første forelesningene.