IN3100 – Informasjonsteknologi og samfunn

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet handler om samspillet mellom digital teknologi og øvrige samfunnsmessige og mellommenneskelige forhold. Du vil lære om hvordan samfunnsmessige vilkår og sosiale og individuelle preferanser ligger til grunn for de teknologiske løsninger som utvikles og velges.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført IN3100:

  • har du innsikt i forskning og kunnskapsstatus på sentrale områder som beskriver sammenhengen mellom teknologi- og samfunnsutvikling
  • har du forståelse av hvordan økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle forhold danner en ramme for hva slags teknologi som utvikles og hvilke løsninger som velges
  • kan du beskrive, vurdere og forestille deg alternativer til eksisterende ordninger
  • kan du bruke metoder for å gjennomføre litteratursøk, utnytte eksisterende litteratur og samle inn data og bruke disse som grunnlag for egne analyser
  • er du bevist hvordan din kunnskap kan fungere og omsettes til løsninger som bedrer folks hverdagsliv, gir et mer velfungerende samfunn og øker global rettferdighet og bærekraft

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptaksramme: 50 studenter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på intervjuteknikker du lærer i IN1050 – Introduksjon til design, bruk, interaksjon og IN1060 – Bruksorientert design.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot INF3700 – Informasjonsteknologi og samfunn (videreført)

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppeøvelser hver uke. Det kreves innlevering av en obligatorisk øvelse i form av en skriftlig prosjektrapport. Prosjektrapporten skal gjennomføres som et gruppearbeid. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Det er stilles krav til obligatorisk oppmøte på 5 av de 7 første forelesningene.

Eksamen

Eksamen består av en muntlig presentasjon av prosjektet. Den muntlige presentasjonen skjer i gruppe. Det vil bli gitt individuell vurdering på presentasjonen.

Både prosjektrapporten og den muntlig presentasjonen må være bestått i samme semester.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk