Dette emnet er erstattet av IN5210 – Information Systems.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset tar opp utvikling og bruk av store nettverk som skal støtte samarbeid innen og mellom organisasjoner og ulike sektorer i samfunnet. Eksempler er store bedriftsinterne nettverk, sektorvise og nasjonale offentlige informasjonsnett-verk, åpne elektroniske markedsplasser, "digitale bibliotek" etc. Kurset drøfter ulike dimensjoner ved slike nettverk, viktige problemstillingene knyttet til deres realisering og bruk, samt sentrale temaer i pågående forskning.

Hva lærer du?

Studentene skal ha oppnådd en god forståelse av viktige faktorene for vellykket utvikling og bruk av informasjonsinfra-strukturer, og kunne vurdere hvordan konkrete planer om etablering av slike nettverk kan realiseres.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Undervisning

3 timer forelesning hver uker, seminarer og gruppeøvelser. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Individuelt essay. Studenter kan trekkes ut til muntlig eksaminasjon.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Emnet bytter emnekode fra høsten 2017 til IN5210. INF5210 legges ned fra og med høsten 2017.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)