Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Energiinformatikk handler om hvordan  IKT - informasjons- og kommunikasjonsteknologi, kan brukes for å takle den globale oppvarmingen og klimautfordringene. Omfanget av energiinformatikk inkluderer databehandlings- og kommunikasjonsteknologier og deres anvendelser for bærekraftig energi - f.eks smartgrid, solcellepaneler, elektriske biler, og energilagring. Dette emnet legger grunnlaget for forståelsen av hvor og hvordan teknikker fra informatikken kan anvendes på området  bærekraftige energisystemer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført INF5870 har du:

  • kunnskap om ulike energisystemer - for eksempel smartgrid, elektriske biler, elbilstrøm-til-strømnett, energilagring, transport og smarte bygninger
  • kunnskap om fornybare energikilder - f.eks sol og vind, og deres effekt på energisystemer
  • kunnskap om smartgridkonsepter og komponenter, inkludert smarte målere, infrastruktur for smart måling, informasjonsnettverk for energisystemer og prismodeller for strøm
  • kunnskap om informatikkteknologier for fremtidige energisystemer - f.eks cloud computing, fog computing, 5G, big data, spillteori og optimalisering
  • ferdigheter til å modellere energisystemer med moderne programvareverktøy og reelle datasett for å undersøke virkningen av smartgridkonsepter, integrering av fornybare energikilder og elektriske biler på strømnettet
  • møtt foredragsholdere fra kraftindustrien og forstått sammenhengen mellom prinsipper og deres anvendelser i virkelige energisystemer

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet dekker nødvendig kjennskap knyttet til IKT-verktøy og energisystemer. Studentene bør ha grunnleggende IKT-kunnskaper tilsvarende emner som INF3190, INF1060 og INF2220

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot INF9870 – Energiinformatikk (videreført)

Undervisning

Emnet har forelesninger, seminarer, inviterte foredrag fra både industri og andre universiteter, gruppearbeid, prosjektoppgaver som følger:

Den første forelesningen er obligatorisk.

Eksamen

Eksamen består av tre deler, 1 presentasjon som teller 20%, prosjektoppgaver som teller 20%, og muntlig eksamen som teller 60% av endelig karakter. Alle deler av eksamen må bestås og alle deler av eksamen må bestås i samme semester.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk