Dette emnet er erstattet av IN5430 – IT and Management (videreført).

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi en oversikt over sentrale ledelsesutfordringer knyttet til utvikling, implementering og drift av IT-løsninger i dagens organisasjoner. Det gis generell innføring i teori om organisering og ledelse, med spesifikt fokus på sosioteknisk kompleksitet. Både strategiske og operasjonelle temaer vil bli berørt.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet vil du ha kunnskap om følgende temaer:

  • Styring av IT ("IT governance") – hovedretninger, modeller og rammeverk
  • IT-strategi og organisering av IT-avdelingen
  • Prosjektledelse
  • Leverandørstyring – partnerskap, kontrakter og anskaffelser
  • Sourcing av drift og utvikling
  • Livssyklusstyring og samlet eierkostnad (total cost of ownership)
  • Arkitekturstrategier
  • Håndtering av komplekse systemer og infrastrukturer

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

INF3290 eller INF5210

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot ITLED4020 – IT-ledelse: Teknologi og teknologistyring (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen foregår gjennom samlinger. Det er en obligatorisk prosjektoppgave m/rapport og presentasjon (én innlevering per gruppe) som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

I samlingene er det diskusjoner av pensumlitteraturen og diskusjon av gruppenes prosjektarbeid.

Eksamen

Eksamen/vurdering består av en individuelt skriftlig hjemmeeksamen.

I tillegg må alle delta på en obligatorisk gruppeoppgave som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Emnet ble undervist siste gang våren 2017.

Eksamen

Hver vår

Eksamen arrangeres siste gang våren 2018 og våren 2019.

Undervisningsspråk

Engelsk