INF9181 – Prosessforbedring og smidige metoder i systemutvikling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir deg et grunnlag for å kunne delta i systemutviklingsorganisasjoners forbedringsarbeid med modne vurderinger og tilstrekkelig basiskunnskap.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet kan du:

  • historikk og begreper innen prosessforbedring
  • Utviklingsprosesser og metoder
  • Smidige metoder
  • Forskningsmetoder
  • Problemløsning og forbedring – av individer, grupper og organisasjoner
  • Målingsbasert forbedring
  • Formålsdrevne målinger
  • Lære av erfaring
  • Forbedre prosesser
  • Rammeverket for prosessforbedring

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på INF1050 – Systemutvikling (videreført)

Undervisning

Undervisningsformen er dialogorientert og praktisk rettet (emnet har få ”fasitsvar”). 3 timer undervisning pr uke. I undervisningen legges det stor vekt på å diskutere prosjektoppgavene. Denne besvarelsen er et dokument som inneholder en konkret forbedringsplan for en tenkt eller reell bedrift.

Phd-emnet har et utvidet pensum i forhold til masterversjonen av emnet (INF5181).

Eksamen

Dette emnet har digital eksamen. Prosjektoppgaven består av to innleveringer. Vurdering av begge innleveringene teller 30 %. 4 timers skriftlig digital eksamen teller 70%.

Både innleveringer og eksamen må bestås i samme semester.

Kandidatene kan bli testet på et utvidet pensum ift masterversjonen av emnet INF5181.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Prosjektoppgaven skal skrives på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF9980, INF5180 og INF5181.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Emnet undervises siste gang høsten 2017.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk