IN9140 – Smarte prosesser og smidige metoder i systemutvikling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet skal gi et solid grunnlag for å kunne delta i og lede en organisasjons utviklingsprosjekter og arbeide med å forbedre gjennomføring av slike prosjekter.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet:

  • kjenner du til sentrale utviklingsprosesser, prinsipper og metoder, og hvilke effekter de har,
  • kan du gjøre rede for smarte prosesser i systemutvikling, som ofte vil inkludere Lean og smidige prinsipper,
  • forstår du sammenhenger mellom kvalitet på utviklingsprosjekter og kvalitet på IT-systemene som utvikles,
  • kan du gjøre rede for prinsipper, rammeverk og metoder for forbedring av utviklingsprosesser,
  • har du forståelse for målinger og empirisk-basert kunnskap som grunnlag for å utvikle gode IT-systemer,
  • vil du være en profesjonell og dyktig deltaker og organisator i team som utvikler IT-systemer.
  • vil du være i stand til å bruke forskningsmetoder som eksperimenter, case studier og surveys for å evaluere tiltak for forbedring av utviklingsprosesser.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning pr uke.

Undervisningsformen er dialogorientert og praktisk rettet (emnet har få "fasitsvar").

I undervisningen legges det vekt på å diskutere prosjektoppgavene. Denne besvarelsen er et dokument som inneholder en konkret forbedringsplan for en tenkt eller reell bedrift. Prosjektoppgaven til dette emnet skal legge mer vekt på (forsknings)metode for evaluering av eventuell forbedring i prosjektet enn det som kreves for prosjektoppgaven i mastervarianten av emnet.

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Eksamen

Dette emnet har digital eksamen. Prosjektoppgaven består av to innleveringer. Vurdering av begge innleveringene teller 30%. 4 timers skriftlig digital eksamen teller 70%.

Både innleveringer og eksamen må bestås i samme semester.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende IN5140 – Smarte prosesser og smidige metoder i systemutvikling, INF5181 – Prosessforbedring og smidige metoder i systemutvikling (videreført)INF9181 – Prosessforbedring og smidige metoder i systemutvikling (videreført)INF5180 – Produkt- og prosessforbedring innen systemutvikling (nedlagt)INF9980 – Product and Process Improvement in Systems Development (nedlagt)ITLED4220 – Prosessforbedring og smidige metoder i systemutvikling, IN331

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2021 18:28:18

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk