Dette emnet er nedlagt

INF9520 – Ressursestimering, usikkerhetsvurdering, planlegging og budsjettering av it-prosjekter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Realistiske estimater av arbeidsmengde og usikkerhet er avgjørende for riktig prising, anbud og planlegging av IT-prosjekter. Kurset vektlegger å gi evidensbasert kunnskap om og ferdigheter i å utvikle og bruke hensiktsmessige estimeringsmodeller og prosesser for ekspertestimering.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet har du:

  • fått grunnleggende kunnskap om estimering, usikkerhetsvurderinger, prising og budsjettering
  • ferdigheter bruk av et utvalg estimeringsmetoder og prinsipper.
  • ferdigheter i innhenting estimeringsrelevant kunnskap og evaluering av relevans og kvalitet til denne
  • Ph.d.-kandidatenes prosjektoppgave vil ha utvidede krav i forhold til projektoppgaven for INF5520, ved at studentene går grundigere inn i emnets tema.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring fra deltagelse i IT-prosjekter er en stor fordel.

Undervisning

2 timer forelesninger hver uke. Obligatoriske øvelser og prosjektrapport som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Prosjektrapporten skal være et selvstendig arbeid, fortrinnsvis med høy relevans for forbedring av estimeringsprosesser som viser oppnådd estimeringskunnskap og ferdigheter. Prosjektoppgaven vil ha utvidede krav i forhold til projektoppgaven for INF5520.

Eksamen

Eksamen består i gjennomføring av en prosjektoppgave. Problemstillingen vil være selvvalgt og det vil være mulig å få veiledning fra foreleser underveis i oppgaveskrivingen.

Obligatoriske øvelser og prosjektrapport må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)