Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innføring i den grunnleggende teorien om formelle språk og grammatikker. Presentasjon av Chomsky-hierarkiet, samt modeller for morfologisk, syntaktisk og semantisk analyse. Innføring i bruk av programmeringsspråket Prolog, med Definite Clause Grammar (DCG).

Hva lærer du?

Emnets mål er å gi studentene et begrepsgrunnlag for å kunne orientere seg videre på feltet, og metodegrunnlag til selv å kunne utvikle enkle programmer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Overlapper med emnet SLI260 og 10 sp mot HUMIT2720 – Datalingvistikk 1 (nedlagt).

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppearbeid per uke. Det gis obligatoriske oppgaver som skal være godkjent før man kan gå opp til eksamen.

Eksamen

En 3-timers avsluttende skriftlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Annet

Forrang for studenter i programmet IT - språk, logikk, psykologi, dernest for studenter i språkprogrammet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Emnet blir fra V08 erstattet av INF2820.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk