Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir først og fremst en innføring i programmering-spårket C++, men samtidig gis det en viss oversikt over C. Anvendelsene sikter mot effektiv kode for numeriske beregninger og data-abstraksjoner for array-strukturer, grid, felt, partikler, etc. Eksemplene følger tilsvarende kurs i Fortran programmering slik at likheter/ulikheter mellom Fortran 77/95 og C/C++ kommer frem.

Hva lærer du?

Målet er å gi studenter nødvendig oversikt over og trening i C++ slik at de kan utvikle kode effektivt i master-oppgaver orientert mot vitenskapelig simulering.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til minst ett programmeringspråk

Undervisning

Intensivkurs over fem dager med forelesninger og øvelser. Studentene må gjøre en prosjektoppgave på egenhånd

Eksamen

Bestått/ikke-bestått på grunnlag av innleverte oppgaver, prosjektoppgave og muntlig eksamen.

Informasjon om utsatt prøve (kontinuasjon) finner du her: /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider: http://www.mn.uio.no/studier/admin/index.html.

Annet

  • Det er obligatorisk oppmøte første gang.
  • Emnet kan ikke inngå i 80-gruppen i informatikk
  • Emnet kan ikke inngå som en del av de 80 sp som kreves for opptak til master i informatikk
  • Emnet kan ikke inngå som hovedfagspensum
  • Emnet kan inngå som en del av de 20 sp øvrig innhold tillatt i masterpensum for master i informatikk dersom veileder anbefaler det

Tilsynssensor for emnet er: Jan Olav Langseth

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Hver vår

Emnet erstattes V08 av GEO4070 – C++ and C programming (nedlagt)

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

English if requested by exchange students, otherwise norwegian