Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Representasjon av tall, tekst, lyd, bilder og video i en datamaskin. Utveksling av slike data over Internett.

Hva lærer du?

Studentene skal forstå hvordan tall, tekst, lyd, bilder og video representeres ved hjelp av bit og byte for å kunne lagres og overføres. De skal kjenne til på hvilke måter slike data kan komprimeres og krypteres.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Programstudenter med INF1040 som obligatorisk emne i sin programplanen, kan ha spesielle opptakskrav. Se programbeskrivelsen for mer informasjon.

Overlappende emner

3 studiepoeng mot INF 103/IN 147/IN 147A, 2 studiepoeng mot IN 140.

Undervisning

Kurset vil gå over hele høstsemesteret. Det vil være 2 timer forelesning og 4 timer gruppeøvelse hver uke. Det vil bli gitt obligatoriske oppgaver som må bestås for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Bokstavkarakterer vil bli gitt på grunnlag av en avsluttende 4 timers skriftlig eksamen.

Karakterskala

Tilsynssensor for emnet er Tor Lønnestad

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For nærmere opplysninger, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Tilsynssensor for emnet er: Tor Lønnestad

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor bli bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering, en såkalt "periodisk evaluering" av emnet. Mer informasjon om kvalitetssikring finnes på UiOs nettsider om studiekvalitet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2009

Høst 2008

Høst 2007

Høst 2006

Høst 2005

Høst 2004

Høst 2003

Emnet undervises for siste gang høsten 2009.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk