Dette emnet er nedlagt

INF2050 – Introduksjon til dataanimasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Første delen av emnet tilbyr grunnleggende innføring i 3D visualisering. Emnet dekker 3D-modellering, overflater, renderingsteknikker, lyssettingsteknikker og animasjon. Andre halvparten av emnet omhandler dataanimasjonsalgoritmer. Til den delen bruker vi en del av Rick Parent’s bok ”Computer Animation: Algorithms and Techniques”.

Hva lærer du?

Emnet gir en grunnleggende innføring i moderne 3D-visualiseringsapplikasjoner. Kreativt arbeid i 3D MAX er en vesentlig del av emnet. Det er også vesentlig at studentene får innblikk i hvordan man gjør det fra ”scratch” ved hjelp av algoritmer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er adgangsbegrenset. Studenter med opptak til profesjonsstudiet i informatikk, studieretning Informasjons- og interaksjonsdesign har fortrinnsrett. Øvrige studenter vil bli rangert etter poeng.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Undervisning

4 timer forelesning med øvelser per uke (over min. 8 uker).

Eksamen

Eksamen består av

  • ferdig animasjon (ca 50%)
  • tre vurderinger underveis i semesteret, en i animasjon (ca 20%) og to i teori (ca 15% hver).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk