Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnets kjerne er en større modelleringsoppgave som studentene skal løse i små grupper.

Hva lærer du?

Å få erfaring med å arbeide med såpass store modeller at evnen til å abstrahere blir av avgjørende betydning. Studentene skal modellere et system gjennom ulike perspektiver og dokumentere resultatet ved hjelp av ulike typer UML-diagrammer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Emnet forutsetter INF1050 – Systemutvikling (videreført) /INF102.

Overlappende emner

4 studiepoeng mot IN 114/IN 114A.

Undervisning

2 timer forelesning annenhver uke og 2 timer øvelse pr uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver.

Det er obligatorisk oppmøte på gruppeøvelsene som har gjennomgang av de obligatoriske oppgavene.

Eksamen

Godkjenning av obligatoriske oppgaver. Studentene kan bli eksaminert i oppgavene. Merk at gruppegjennomgangen av de obligatoriske oppgavene har obligatorisk oppmøte.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Tilsynssensor for emnet er: Rolv Bræk

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor involveres i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører både fortløpende evaluering av emner og programmer, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering av et bestemt emne eller program. Dette emnet evalueres våren 2006. Studentevalueringer er en del av kvalitetssikringen av utdanningsvirksomheten ved UiO http://www.uio.no/studier/studiekvalitet/utdanning/om-systemet/

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2007

Vår 2006

Vår 2005

Emnet undervises ikke våren 2009.

Eksamen

Vår 2007

Vår 2006

Vår 2005

Undervisningsspråk

Norsk