Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir grunnleggende kunnskaper i signalbehandling, noe som bl.a. danner fundamentet for multimedia anvendelser. Følgende tema dekkes: analoge og digitale signaler med matematiske beskrivelser i tid, rom og frekvens. Filtrering, sampling, Fourier-transformasjoner og konvolusjon. Eksempler hentes bl.a. fra tale, musikk og ultralyd. Emnet inneholder en lab der man skal lage sine egne Java-baserte signalbehandlingsprogrammer for sanntids-prosessering av lyd ved hjelp av PCens lydkort.

Hva lærer du?

Emnet skal gi en innføring i grunnleggende begreper og metoder innen signalbehandling. Gjennom praktiske øvelser skal studentene også få trening i bruk av programpakker og utstyr.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført) og MAT1100 – Kalkulus/MAT100A/MAT 100B/MAT100C.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet INF1010 – Objektorientert programmering (videreført) bør tas før eller parallellt med INF2400 – Digital signalbehandling (nedlagt). Dette gjelder også emnet MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra som er obligatorisk for videre studier i signalbehandling (INF3440 – Signalbehandling (videreført))

Overlappende emner

10 studiepoeng mot INF 155.

Undervisning

Det holdes 2 timer forelesning og 4 timer øvelser per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

En skriftlig deleksamen (3 timer) som teller ca 30% på karakteren (avholdes i uke 11). En avsluttende skriftlig eksamen på 3 timer som teller ca 70 %. Bokstavkarakter (A - F). Ingen hjelpemidler tillatt.

Informasjon om utsatt prøve (kontinuasjon) finner du her: /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider: http://www.mn.uio.no/studier/admin/index.html.

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med INF155.

Tilsynssensor for emnet er: Luren Yang

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor involveres i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører både fortløpende evaluering av emner og programmer, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering av et bestemt emne eller program. Dette emnet evalueres våren 2006. Studentevalueringer er en del av kvalitetssikringen av utdanningsvirksomheten ved UiO /studier/om/kvalitet/

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk