Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir et innblikk i noen grunnleggende begreper og teknikker for spesifikasjon og resonnering om parallelle prosesser, med henblikk på tett samarbeidende tråder så vel som distribuerte og objektorienterte systemer.

Hva lærer du?

Kurset gir innsikt i hvordan en skal spesifisere, utforme og analysere et parallelt system slik at det oppfyller ønskede egenskaper.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha bestått 2MX/2MY/3MZ fra videregående skole. Les mer om mulighetene for å dekke fagkrav på andre måter enn med fag fra norsk videregående skole.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på INF1020 – Algoritmer og datastrukturer (nedlagt) /INF110.

Overlappende emner

10 studiepoeng mot INF4140 – Modeller for parallellitet (videreført) og 3 studiepoeng mot IN 305.

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer gruppeøvelser per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

3 timers skriftlig eksamen ved semesterets slutt. Bokstavkarakter (A - F).

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med INF4140.

Tilsynssensor for emnet er: Rune Steinberg

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Denne versjonen av emnet går for siste gang høsten 2007. INF4140 – Modeller for parallellitet (videreført) vil videreføres.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)