Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Algoritmeteori som en modell av praktisk beregning. Turingmaskiner, formelle språk, beregnbarhet, kompleksitet, algoritmedesigparadigmer, kryptering, ekspressivitet av programmeringsspråk, logikk og kompleksitet.

Hva lærer du?

Å gi et grunnlag for en systematisert (akademisk) forståelse av praktisk beregning. Å gi et systematisert oversikt over sentrale spørsmål i arbeidet med algoritmer. Å formidle hovedelementene av algoritmeteori. Å formidle de viktigste teoretiske verktøy og teknikker.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha bestått 2MX/2MY/3MZ fra videregående skole. Les mer om mulighetene for å dekke fagkrav på andre måter enn med fag fra norsk videregående skole.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på INF1020 – Algoritmer og datastrukturer (nedlagt) /INF 110.

Overlappende emner

10 studiepoeng mot INF4200 – Algoritmer og effektivitet (nedlagt), 9 studiepoeng mot IN 210, 3 studiepoeng mot IN 216.

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppearbeid per uke. Det kreves innlevering av en obligatorisk oppgave som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

3 timers avsluttende, skriftlig eksamen. Bokstavkarakter (A - F).

Informasjon om utsatt prøve (kontinuasjon) finner du her: /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider: http://www.mn.uio.no/studier/admin/index.html.

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med IN210 og INF4200.

Tilsynssensor for emnet er: Yngve Lindsjørn

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet gikk siste gang høsten 04.

Eksamen

Emnet gikk siste gang høsten 04.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)