Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Grunnleggende innføring i sentrale funksjoner i kommunikasjonssystemer, herunder adressering, ruting, flytkontroll, feilhåndtering, pålitelighet og synkronisering. Det blir gitt eksempler på hvordan disse funksjonene anvendes i dagens kommunikasjonssystemer, og mer spesifikt hvordan disse anvendes innen ulike nettverksteknologier. Sentrale arkitekturer og protokoller gjennomgåes.

Hva lærer du?

Emnet skal gi studentene god forståelse av basale funksjoner som moderne kommunikasjonssystemer bygger på, og vil være et nødvendig fundament for å kunne arbeide innen dette feltet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter INF1060 – Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon (videreført) /INF 103.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på INF1010 – Objektorientert programmering (videreført), INF1020 – Algoritmer og datastrukturer (nedlagt) /INF 110.

Overlappende emner

10 sp mot INF3190 – Datakommunikasjon (videreført), 9 sp mot INF 240, 10 sp mot IN 270 og 6 sp mot IN-KOM-EVU.

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer felles oppgaveløsning per uke. I tillegg er orakelhjelp til stede på termstue i oppsatte tidsrom. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Bokstavkarakter (A - F) vil bli gitt på grunnlag av 2 deleksamener som teller omlag 20% hver, og en avsluttende 3 timers skriftlig eksamen som teller omlag 60%. Strykkarakter på en eksamen gir likevel mulighet til å gå opp til de resterende eksamene. Alle eksamener må gjennomføres i samme semester.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med INF240/IN270 og INF3190.

Tilsynssensor for emnet er: Wolfgang Leister

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Denne versjonen av emnet går for siste gang våren 2007. INF3190 – Datakommunikasjon (videreført) vil videreføres.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk