INF5270 – Design av interaktive nettsteder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Nettsamfunn. Informasjonsarkitektur. Tilgjengelighet. Menneske-maskin interaksjon. Evalueringsteknikker for brukbarhet. Relevante standarder og teknologier (WAI, XML, XSL og CSS).

Hva lærer du?

Etter emnet skal studenten kunne analysere, utforme, implementere og evaluere ulike type interaktive nettsteder. De skal forstå den teoretiske bakgrunnen og kjenne vanlige teknikker og metoder samt relevant teknologi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

I dette emnet skal du bygge opp et nettsted ved hjelp av et utviklingsverktøy som heter Drupal (versjon 7). Forkunnskaper i Drupal er ikke nødvendig, da det å lære å bruke Drupal er et sentralt læringsmål i kurset.

Nettstedet vil imidlertid bli benytte en Apache webserver som kjører i en Gnu/Linux omgivelse, og det forutsettes at de som følger kurset kjenner Gnu/Linux kommandolinjegrensesnittet (CLI) behersker bruk av og standard utviklingsverktøy i Unix eller Gnu/Linux (som tar, make og emacs/vim). For studenter som ikke har slike kunnskaper anbefales det at man skaffer seg slike, for eksempel gjennom boken: Ellen Siever et al: "Linux in a Nutshell", O'Reilly, 2009, eller tilsvarende, før man begynner på kurset.

Videre forutsettes det at de som følger kurset behersker XHTML og CSS. For studenter som ikke har slike kunnskaper anbefales det at man skaffer seg slike, for eksempel gjennom boken: Elizabeth Castro: "HTML, XHTML & CSS: visual quickstart guide"; Peachpit Press, 2006, eller tilsvarende, før man begynner på emnet.

Emnet forutsetter videre at man behersker programmering i PHP, samt at man kjenner til SQL. En MySQL-database vil bli benyttet for lagring av innholdet det nettstedet man i løpet av kurset skal designe og realisere.

Overlappende emner

9 studiepoeng mot IN-DIW

Undervisning

To timer forelesning og to timer lab-øvelse per uke i vårsemesteret. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Grunnlaget for vurdering er en samlet mappe med prosjektoppgaver (både gruppearbeid og individuelle innleveringer). Det kan også avholdes muntlig eller skriftlig eksamen for hele kullet eller utvalgte studenter. Samtlige innleveringer må være bestått for at kurset skal være bestått. Samtlige innleveringer må være bestått i samme semester. Generelle opplysninger om eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

For å oppnå karakteren 'bestått' må mappen med prosjektoppgaver holde et nivå dersamtlige læringsmål i kurset er mestret tilfredsstillende.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med IN-DIW.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk