INF5271 – Informasjonsarkitektur og internettmedier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi kunnskaper og erfaringer om informasjonsarkitektur og om nettsamfunn, med sikte på å kunne produsere WCMS rammeverk og innhold for Internett-baserte medier. Du vil lære å analysere og evaluere ulike type interaktive nettsteder med særlig vekt på ulike nettsamfunn. De skal videre forstå den teoretiske bakgrunnen og kjenne til vanlige begreper og teknikker knyttet til design og produksjon av internett-medier.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt INF5271 vil du

  • ha forståelse for begrepene informasjonsarkitektur, nettsamfun, tilgjengelighet og menneske-maskin interaksjon.
  • kjenne til evalueringsteknikker for brukbarhet og relevante standarder og teknologier (HTML, XML, CSS, WAI).
  • kjenne til de ulike digitale medienes egenskaper fra det materielle grunnlaget (digital teknologi), via tekniske hjelpemidler (programvare, verktøy og distribusjonsformater), anvendelser av digitale medier (spill, interaktivt fjernsyn, sosiale medier og mobile medier), økonomi og forretningsmodeller knyttet til digital publisering (the long tail, superdistribusjon, nedlasting/strømming, piratideologi), samt samfunnsmessige aspekter ved digitale medier (ytringsfrihet, opphavsrett, personvern).
  • kunne delta i diskusjoner med utgivere og utviklere om produksjon av multimediale digitale medier og foreslå konkrete løsninger og framdriftsplaner for digital produksjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Forelesning og prosjektaktivitet, 2 + 2 timer pr. uke.

Prosjektarbeidet går ut på at studentene studerer og evaluerer ulike Internett-medier. Prosjektet må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Hjemmeeksamen (essay). Gruppeprosjektet må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen.

Generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk