Dette emnet er nedlagt

INF5272 – Informasjonsarkitektur og innholdsadministrasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi kunnskaper om informasjons­arkitektur og innholdsadministrasjon på World Wide Web. Læring vil skje ved å kombinere teori og praksis: Du vil både få en innføring i teoretiske emner omkring informasjons­arkitektur og innholdsadministrasjon, og du vil få anledning til å prøve ut teoriene i praksis ved å bytte opp et nettsted fra grunnen av, med utgangspunkt i et standard Web Content Management System (WCMS) som basert på åpen kildekode (Drupal 7).

Hva lærer du?

Etter å ha tatt INF5272 vil du:

  • ha lært hvordan man designer og bygger et interaktivt og responsivt nettsted
  • ha forståelse for begreper, verktøy og standarder som er vanlig brukt innenfor områdene informasjons­arkitektur og universell tilgjengelighet
  • kunne delta i diskusjoner med eiere og brukere av et informasjonssystem og foreslå konkrete løsninger og framdriftsplaner for realisering av et interaktivt nettsted
  • ha lært om personvernøkende teknologier og om bruk av slike teknologier for å bedre personvernet for brukere av et WCMS

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Minimum 40 studenter kan få opptak til INF5272. 

Ved opptak rangeres studenter etter følgende regler:

1. Masterstudenter ved Institutt for Informatikk som har emnet godkjent i utdanningsplanen
2. Bachelorstudenter ved Institutt for informatikk
3. Masterstudenter ved det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultetet som har emnet godkjent i utdanningsplanen
4. Andre

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

IN2020/INF2260 - Interaksjonsdesign/INF4060 - Interaksjonsdesign

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer obligatoriske øvelser med prosjektarbeid per uke.

Prosjektarbeidet går ut på at studentene designer og bygger et eget interaktivt nettsted. Det kreves innlevering av obligatoriske øvelser. Les mer om innlevering av obligatoriske oppgaver ved Institutt for informatikk Alle innleveringene må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Det er for masterstudenter 7 innleveringer i løpet av semesteret, 3 individuelle og 4 gruppeoppgaver.

Det oppfordres sterkt om å delta på første forelesning i emnet

Eksamen

Muntlig presentasjon av de innleverte gruppeoppgavene. Samtlige innleveringer må være godkjente for at emnet skal være bestått. Samtlige innleveringer må være godkjent i samme semester.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INFINF3272

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Det oppfordres sterkt om å delta på første forelesning i emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Undervises for siste gang Våren 2019

Eksamen

Hver vår

Muntlig eksamen arrangeres vår 2020 og vår 2021 for de som har alle obliger godkjent.

Undervisningsspråk

Norsk