Dette emnet er nedlagt

INF5272 – Informasjonsarkitektur og innholdsadministrasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet skal gi kunnskaper om informasjons­arkitektur og innholdsadministrasjon på World Wide Web. Læring vil skje ved å kombinere teori og praksis: Du vil både få en innføring i teoretiske emner omkring informasjons­arkitektur og innholdsadministrasjon, og du vil få anledning til å prøve ut teoriene i praksis ved å bytte opp et nettsted fra grunnen av, med utgangspunkt i et standard Web Content Management System (WCMS) som basert på åpen kildekode (Drupal 7).

Hva lærer du?

Etter å ha tatt INF5272 vil du:

  • ha lært hvordan man designer og bygger et interaktivt og responsivt nettsted
  • ha forståelse for begreper, verktøy og standarder som er vanlig brukt innenfor områdene informasjons­arkitektur og universell tilgjengelighet
  • kunne delta i diskusjoner med eiere og brukere av et informasjonssystem og foreslå konkrete løsninger og framdriftsplaner for realisering av et interaktivt nettsted
  • ha lært om personvernøkende teknologier og om bruk av slike teknologier for å bedre personvernet for brukere av et WCMS

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

IN2020 – Metoder i interaksjonsdesign/INF2260 - Interaksjonsdesign/INF4060 - Interaksjonsdesign

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer obligatoriske øvelser med prosjektarbeid per uke.

Prosjektarbeidet går ut på at studentene designer og bygger et eget interaktivt nettsted. Det kreves innlevering av obligatoriske øvelser. Les mer om innlevering av obligatoriske oppgaver ved Institutt for informatikk Alle innleveringene må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Det er for masterstudenter 7 innleveringer i løpet av semesteret, 3 individuelle og 4 gruppeoppgaver.

Det oppfordres sterkt om å delta på første forelesning i emnet

Eksamen

Muntlig presentasjon av de innleverte gruppeoppgavene. Samtlige innleveringer må være godkjente for at emnet skal være bestått. Samtlige innleveringer må være godkjent i samme semester.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF3272 – Informasjonsarkitektur og innholdsadministrasjon (nedlagt)

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. sep. 2020 07:15:11

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning

Undervisning tilbys siste gang vår 2019

Eksamen
Vår

Eksamen tilbys siste gang vår 2021

Undervisningsspråk
Norsk