Dette emnet er nedlagt

INF5275 – Web Content Management: Konfigurasjon og utvikling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I emnet vil du bygge opp et nettsted ved hjelp av et
utviklingsverktøy som heter Drupal (versjon 7). Forkunnskaper i
Drupal er ikke nødvendig, da det å lære å bruke Drupal er et
sentralt læringsmål i kurset.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet vil du

  • forstå hva et WCMS er
  • kunne sette opp og konfigurere et eget WCMS og et eget nettsted i Drupal.
  • beherske hvordan man bygger opp og vedlikeholder et fullstending nettsted i Drupal, inklusive underemner som konfigurasjon, vedlikehold, sikkerhet, bruk av eksterne moduker (lugins), modulutvikling, theming, samt interaksjon med databasen nettstedet med verktøy som phpMyAdmin og Drush.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet har 15 studieplasser. Søkere rangeres i denne rekkefølgen:

  • Masterstudenter ved Institutt for informatikk som har emnet i godkjent studieplan
  • Masterstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i godkjent studieplan
  • Masterstudenter ved Institutt for informatikk.
  • Andre

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

INF5271 – Informasjonsarkitektur og internettmedier (nedlagt) (anbefales tatt samme semester)

Nettstedet som studentene skal bygge vil benytte en Apache webserver som kjører i en Gnu/Linux omgivelse, og det forutsettes at de som følger emnet kjenner til Gnu/Linux kommandolinjegrensesnittet (CLI) behersker bruk av og standard utviklingsverktøy i Unix eller Gnu/Linux (som tar, make og emacs/vim). For studenter som ikke har slike kunnskaper anbefales det at man skaffer seg slike, for eksempel gjennom boken: Ellen Siever et al: "Linux in a Nutshell", O'Reilly, 2009, eller tilsvarende, før man begynner.

Videre forutsettes det at de som følger emnet behersker XHTML og CSS. For studenter som ikke har slike kunnskaper anbefales det at man skaffer seg slike, for eksempel gjennom boken: Elizabeth Castro:
"HTML, XHTML & CSS: visual quickstart guide"; Peachpit Press, 2006 eller tilsvarende, før man begynner.

Emnet forutsetter videre at man behersker programmering i PHP, samt at man kjenner noe til SQL. En MySQL-database vil bli benyttet for lagring av innholdet det nettstedet man i løpet av emnet skal designe og realisere.

Overlappende emner

3 studiepoeng overlapp mot INF5270 – Design av interaktive nettsteder (nedlagt)

Undervisning

Forelesning og prosjektaktivitet, 2 + 2 timer pr. uke. Prosjektarbeidet inkluderer aktiviteter der studentene benytter ulike Drupal til å lage et WCMS.

Eksamen

Prosjekt-presentasjon / demonstrasjon.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen.

Generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk