INF9205 – Avansert emne i design av informasjonssystemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende innføring i et tema innen forskningen som drives i Design-gruppen. Emnet gjennomgår grunnleggende litteratur og viktige rammeverk innenfor det valgte temaet slik at man får et grunnlag til PhD-avhandlingen som kan bidra i forskningen. Emnet legger vekt på eksperimenter innenfor fagfeltet.

Hva lærer du?

Etter å hatt dette emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • kunne forklare viktige begreper innen fagfeltet
  • kunne beskrive sentrale rammeverk for design i fagfeltet
  • Kunne bruke rammeverket i analyse og evaluering av design.
  • Kunne omsette begreper i fagfeltet i konkret design
  • Kjenne til viktige forskningstradisjoner i fagfeltet
  • Kunne anvende rammeverket i evalueringen av eget arbeid i eget forskningsfelt

Opptak og adgangsregulering

Dette emnet er for PhD-studenter ved Institutt for informatikk med emnet godkjent i studieplanen.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

INF1510 Bruksorientert design og INF4060 Interaksjonsdesign eller tilsvarende, erfaring med temaet som gis i emnet er en fordel

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot INF5205 – Avansert emne i design av informasjonssystemer (videreført)

Undervisning

Forlesninger, diskusjoner og konkrete oppgaver. Undervisningen vil bli avholdt over en 4-ukers periode, fortrinnsvis hele dager for å passe med andre emner.
Obligatoriske aktiviteter i emnet:
Det er krav om 80 % oppmøte i undervisningen og det kreves aktiv deltakelse i diskusjoner. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

En større skriftlig rapport som teller 100 %.
For å kunne fremstille seg til eksamen må alle obligatoriske oppgaver i emnet være godkjent og bestått i samme semester.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler tillatt

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)

Emnet gis en gang pr. semester dersom det er behov for det, emnet kan kombineres med INF9207.