INF9207 – Avansert spesialisering i design av informasjonssystemer

Kort om emnet

Emnet gis hvert semester med ulike problemstillinger. Anbefales kombinert med INF5205. Emnet skal gi spesialisering innenfor et tema forskningen som drives i Design-gruppen. Emnet har som mål å gi PhD-studenter en bakgrunn for å skrive en god avhandling innenfor temaet.Emnet gjennomgår grunnleggende litteratur og viktige rammeverk innenfor det valgte temaet.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • Kunne forklare viktige begreper innen fagfeltet
  • Kjenne til viktige rammeverk
  • Kunne bruke rammeverket i analyse og evalueringen av design
  • Kjenne til viktige forskningstradisjoner i fagfeltet
  • Kunne begrunne valg av metoder og teknikker i design i fagområdet
  • kunne sammenlikne fagområdet med andre spesialiseringer innenfor design av informasjonssystemer mhp ontologi, epistemologi og metode

Opptak og adgangsregulering

Dette emnet er for PhD-studenter ved Institutt for informatikk med emnet godkjent i studieplanen.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

INF1510 Bruksorientert design og INF4060 Interaksjonsdesign eller tilsvarende, erfaring med temaet som gis i emnet er en fordel

Undervisning

Undervisningen vil bestå i forelesninger, diskusjoner og konkrete oppgaver. Undervisningen avholdes i løpet av 4 uker, fortrinnsvis hele dager, for å passe inn med andre emner og intensivemner.

Obligatoriske aktiviteter i emnet:
Det er krav om 80 % oppmøte i undervisningen og det kreves aktiv deltakelse i diskusjoner. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

En skriftlig rapport som teller 100 %.
For å kunne fremstille seg til eksamen må alle obligatoriske oppgaver i emnet være godkjent og bestått i samme semester.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler tillatt

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Vår og høst

Siste gang vår 2018.

Eksamen

Vår og høst

Siste gang vår 2018.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)