Dette emnet er nedlagt

INF9350 – Ph.d.-seminar i intelligente data

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Ph.d.-seminaret i intelligente data tar for seg emner innenfor semantisk web, semantiske teknologier, og intelligente data. Temaene vil variere fra semester til semester avhengig av deltakere og interesse.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt INF9350:

  • har du fått en innføring i flere temaer innenfor fagfeltet som ligger tett på forskningsfronten
  • kan du sette deg inn i faglitteratur (artikler, konferansebidrag) i feltet
  • har du øvd deg i å presentere andres og/eller eget vitenskapelig arbeid
  • har du deltatt i faglige diskusjoner med andre studenter og ansatte

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot INF5350 – Masterseminar i intelligente data (nedlagt)

Undervisning

Deltakerne presenterer litteratur, forskningsresultater og eget arbeid.

Eksamen

Det stilles krav om minimum 80 % oppmøte på forelesningene for å kunne gå opp til eksamen. Det forventes at studentene tar aktivt del i undervisningen ved å delta i diskusjonene.

Dette emnet er et seminar, og alle Ph.d.-kandidatene må holde to presentasjoner i løpet av semesteret. Generelle opplysninger om eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Vår og høst

This course will not be given spring 2016

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)