Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

"Semantic Web" (SW) er en spennende ny utvikling for fremtidens WWW. Samtidig brukes metodene og standardene utviklet for SW i økende grad for å utveksle og integrere data i industri og offentlig sektor. Semantiske teknologier utgjør en fascinerende kombinasjon av web-teknologi, databaseteknologi, modellering, formell logikk, og kunstig intelligens.

Hva lærer du?

  • Grunnleggende standarder (RDF, RDFS, OWL, SPARQL...)
  • Teoretisk fundament: semantikk, resonnering
  • Bruk av biblioteker for å bruke teknologien i egne programmer
  • Ontologier: hva de er, hvordan man lager dem, hva man bruker dem til
  • Oversikt over eksisterende anvendelser
  • Bruk av semantiske teknologier for å løse problemstillinger i web-utvikling, dataintegrasjon, dataoverføring

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Logikk tilsvarende minst INF1080 – Logiske metoder for informatikk (videreført) og INF2220 – Algoritmer og datastrukturer (videreført)

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot INF4580 – Semantic technologies (videreført)

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppearbeide per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers skriftlig digital eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Alle skriftlige hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning siden det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)