Dette emnet er nedlagt

INF5350 – Masterseminar i intelligente data

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Masterseminaret i intelligente data tar for seg emner innenfor semantisk web, semantiske teknologier, og intelligente data. Temaene vil variere fra semester til semester avhengig av deltakere og interesse. Aktuelt forskningsarbeid innenfor forskningsgruppen logikk og intelligente data vil presenteres og diskuteres.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt INF5350

  • har du fått en innføring i flere temaer innenfor fagfeltet
  • som ligger tett på forskningsfronten
  • kan du sette deg inn i faglitteratur (artikler, konferansebidrag) i feltet
  • har du øvd deg i å presentere andres og/eller eget vitenskapelig arbeid
  • har du deltatt i faglige diskusjoner med andre studenter og ansatt

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot INF9350 – Ph.d.-seminar i intelligente data (nedlagt)

Undervisning

Deltakerne presenterer litteratur, forskningsresultater og eget arbeid.

Eksamen

Det stilles krav om minimum 80% oppmøte på forelesningene.

Studentene må holde minst en presentasjon i løpet av semesteret. Generelle opplysninger om eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

This course will not be given spring 2016

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)