Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Status for AI-faget blir presentert med kunnskapsteknologi og intelligente agenter som samlende begreper. Kunnskapsteknologi er basert på deklarativ representasjon av kunnskap med tilhørende resonneringsmetoder og brukes til design, diagnose, beslutningsstøtte og planlegging. Intelligente agenter er (semi-) autonome systemer som planlegger og utfører oppgaver på vegne av brukere, og implementeres ofte ved hjelp av kunnskapsteknologi.

Innhold

  • Innledning til AI
  • historikk
  • Kunnskapsrepresentasjon
  • Heuristisk søk og problemløsing
  • Logikkbaserte systemer
  • Kunnskapsbaserte systemer
  • Planlegging
  • Usikker informasjon og beslutninger
  • Læring
  • AI-applikasjoner og utviklingstrender.

Hva lærer du?

Emnet skal gi studentene en innføring i kunstig intelligens (AI – Artificial Intelligence) med vekt på emnets flerfaglige natur og anvendelsesområder.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer øvelser per uke. Obligatoriske programmeringsoppgaver. Retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Skriftlig eksamen (4 timer). Obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Studentene skal skrive et essay på 4-6 sider om et selvvalgt tema innen emnets emneområder.

Generelle opplysninger om eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Vår semesteret 2015 vil dette emnet gå som et selvstudiumsemne/ In spring semester 2015 this course will be given as a self study

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)