Dette emnet er nedlagt

UNIK4130 – Menneske-maskin-interaksjon- anvendelser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gjennomgår human factors teori og inneholder praktiske øvelser for å anvende human factors teori.

Hva lærer du?

Målet er å gi teoretiske kunnskaper og praktiske erfaringer med sentrale human factors prinsipper, tilnærminger og metoder for analyse, design og evaluering av menneske-maskin systemer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført UNIK 4140 vil være ønskelig.

Undervisning

Intensiv undervisning. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Muntlig eksamen. Obligatorisk innlevering underveis.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2009

Eksamen

Vår 2009

Undervisningsspråk

Norsk