Dette emnet er nedlagt

UNIK4600 – Matematisk modelleringsteknikk for fysiske systemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dimensjonsanalyse, Buckinghams Pi teorem og skalering. Regulær og singulær perturbasjonsteori. Variasjonsregning. Viktige ligninger i anvendt matematikk: Diffusjonsligningen og bølge-ligningen. Symmetri, bevarelseslover og similaritetsmetoder.

Hva lærer du?

Emnet sikter på å gi studentene et godt generelt grunnlag for å kunne modellere fysiske og tekniske systemer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt av bachelorstudiet i MIT, ElDat eller Fysikk.

Overlappende emner

8 studiepoeng mot UNIKM355.

Undervisning

2 timer forelesning og 1 time øving pr. uke.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Emnet ble undervist siste gang høsten 2017.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk