UNIK4750 – Målbar sikkerhet for tingenes internett

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en metode for målbarhet i industrielle systemer med tanke på sikkerhet, personvern og pålitelighet. Basert på industrielle anvendelser som f. eks. automatiske strømmålere og smarte el-nett gjennomføres en kompleks analyse av komponenter, systemer og delsystemer. I emnet vil du sammenligne sikkerhetsrelaterte målsetninger for anvendelser med resultatene fra systemanalysen.

Hva lærer du?

Etter fullført kurs vil du kunne:

  • Etablere anvendelsesområder for sikkerhet og personvern for tingenes internett
  • Beskrive sensordrevne systemer semantisk og analysere sikkerhetsutfordringer av slike sensordrevne systemer
  • Gi konkrete industrielle eksempler, for eksempel automatiske strømmålere
  • Etablere måltall for sikkerhet og personvern i applikasjoner og sammenligne systemsikkerhet med måltall satt for en gitt applikasjon
  • Etablere og benytte deg av matriser for å analysere sikkerhet av sensor systemer, bestående av delsystemer og komponenter

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på grunnleggende kunnskaper i informasjonssikkerhet.

Undervisning

Emnet har heldagssamlinger ca annenhver uke igjennom semesteret (i snitt tre timer forelesninger/øvinger per uke). Forelesningene foregår i ITS' lokaler på Kjeller med mulighet for fjernundervisning til videokonferanserom ved UiO og andre lokasjoner.


Du vil i løpet av semesteret gjennomføre oppgaver som inngår i den endelige karakteren (mappeevaluering).

Eksamen

Den endelige karakteren baseres på mappeevaluering gjennom semesteret (40%) og en muntlig eksamen i slutten av semesteret (60%). Ved mange studenter kan den avsluttende eksamenen bli holdt skriftlig; dette avgjøres tidlig i semesteret.

Hjelpemidler

Kursmateriell i form av forelesningspresentasjoner, artikler og studier vil være tillatt på eksamen i tillegg til din egenproduserte emnemappe.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk