TEK5530 – Målbar sikkerhet for tingenes internett

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en metode for målbarhet i industrielle systemer med tanke på sikkerhet, personvern og pålitelighet. Basert på industrielle anvendelser som for eksempel automatiske strømmålere og smarte el-nett gjennomføres en kompleks analyse av komponenter, systemer og delsystemer. I emnet vil du sammenligne sikkerhetsrelaterte målsetninger for anvendelser med resultatene fra systemanalysen.

Hva lærer du?

Etter fullført emne vil du kunne

  • etablere anvendelsesområder for sikkerhet og personvern for tingenes internett
  • beskrive sensordrevne systemer semantisk og analysere sikkerhetsutfordringer i slike sensordrevne systemer
  • gi konkrete industrielle eksempler, for eksempel automatiske strømmålere
  • etablere måltall for sikkerhet og personvern i applikasjoner og sammenligne systemsikkerhet med måltall satt for en gitt applikasjon
  • etablere og benytte deg av matriser for å analysere sikkerhet i sensorsystemer, bestående av delsystemer og komponenter

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet bygger på grunnleggende kunnskaper i informasjonssikkerhet.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet har heldagssamlinger ca. annenhver uke gjennom semesteret, i snitt 3 timer forelesninger/øvinger per uke. Forelesningene foregår i ITS' lokaler på Kjeller med mulighet for fjernundervisning til videokonferanserom ved UiO og andre lokasjoner.

Du vil i løpet av semesteret gjennomføre obligatoriske oppgaver som inngår i den avsluttende mappeevalueringen. Denne vil telle 40 % den endelige karakteren.

Eksamen

  • Den endelige karakteren baseres på en mappeevaluering gjennom hele semesteret, som teller 40 % av totalkarakteren i emnet.
  • I tillegg holdes en muntlig eksamen i slutten av semesteret som teller resterende 60 % av totalkarakteren.
  • Ved mange studenter kan den avsluttende eksamenen bli holdt skriftlig; dette avgjøres tidlig i semesteret.

Hjelpemidler til eksamen

Kursmateriell i form av forelesningspresentasjoner, artikler og studier vil være tillatt på eksamen i tillegg til din egenproduserte emnemappe.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk, vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. okt. 2021 21:29:13

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)