Dette emnet er nedlagt

UNIK4845 – Nøytronspredning i materialforskning - en innføring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en teoretisk innføring i hvordan forskjellige nøytronspredningsteknikker bidrar til å kartlegge og forstå strukturen og virkemåten av nye funksjonelle materialer. Denne kunnskapen danner en god basis for videre forskning innen avansert materialvitenskap/materialteknologi. Emnet vil være nyttig også for studenter som ikke skal bruke nøytronteknikker i sin videre forskning, men som ønsker en oversikt over en av de mest sentrale metodene for materialundersøkelse.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du:

  • ha oversikt over ulike nøytronspredningsteknikker
  • ha et realistisk innblikk i hvilke typer informasjon som kan fås for ulike typer materialer, samt fordeler og ulemper ved metodene
  • kunne vurdere om hvordan nøytronspredning kan bidra til å løse forskningsoppgaver

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet krever ingen obligatoriske forkunnskaper, men kunnskaper tilsvarende et generelt innføringsemne i materialvitenskap eller kondenserte fasers fysikk er sterkt ønskelig (f.eks. FYS3410 – Kondenserte fasers fysikk (videreført), MENA3000 – Funksjonelle materialer (nedlagt) eller MENA3100 – Materialkarakterisering).

Undervisning

Emnet undervises i vårsemesteret med to timer forelesning og en time regneøvelse/kollokvium ukentlig i 7 uker. Kurset har felles undervisning med UNIK4840 – Nøytronspredning i materialforskning - med laboratorieøvelser (nedlagt).

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Ved stort antall studenter kan eksamen bli holdt skriftlig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Emnet ble undervist siste gang våren 2018.

Eksamen

Eksamen mulig vår 2019 og vår 2020 for studenter som har gjennomført undervisningen et tidligere semester.

Undervisningsspråk

Engelsk