MENA3100 – Materialkarakterisering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i sentrale materialkarakteriseringsmetoder knyttet til bestemmelse av materialers struktur, sammensetning og fasestabilitet.

Metodene du vil bli kjent med inkluderer bla. termisk analyse (TA), lysmikroskopi (LM), skanning- og transmisjonselektronmikroskopi (SEM og TEM), røntgen- og elektrondiffraksjon (XRD og SAD) samt røntgen- og elektronspektroskopi (EDS, EELS, XPS).

Det vil være et spesielt fokus på vekselvirkning mellom prober og materialer og signalene som genereres og detekteres.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet skal du kunne:

 • forstå og beskrive de grunnleggende prinsippene bak de karakteriseringsmetodene som inngår i pensum.
 • analysere, tolke og presentere observasjoner fra de ulike metodene.
 • vurdere usikkerhet i observasjoner og resultater fra de ulike metodene.
 • vurdere hvilke karakteriseringsmetoder som er hensiktsmessige for ulike materialproblemstillinger.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Følgende HMS-emne må være tatt tidligere enn MENA3100 eller senest samme semester:

Undervisning

Totalt 80 timer undervisning per semester:

 • 32 timer er forelesninger (resten er kollokvier, demonstrasjoner og laboratoriearbeid).

Emnet har 4 laboratorieøvelser som må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100 % av endelig karakter.

Alle laboratorieøvelser må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk. Hvis emnet undervises på engelsk vil oppgaven kun gis på engelsk. Du kan svare på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. jan. 2022 01:16:28

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)