MENA3100 – Materialkarakterisering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i sentrale materialkarakteriseringsmetoder knyttet til bestemmelse av materialers struktur, sammensetning og fasestabilitet.

Metodene du vil bli kjent med inkluderer bla. termisk analyse (TA), lysmikroskopi (LM), skanning- og transmisjonselektronmikroskopi (SEM og TEM), skanningprobemikroskopi (SPM), røntgen- og elektrondiffraksjon (XRD og SAD), røntgen- og elektronspektroskopi (EDS, EELS, XPS) samt sekundærionemassespektrometri (SIMS).

Det vil være et spesielt fokus på vekselvirkning mellom prober og materialer og signalene som genereres og detekteres.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet skal du kunne:

 • forstå og beskrive de grunnleggende prinsippene bak de karakteriseringsmetodene som inngår i pensum.
 • analysere, tolke og presentere observasjoner fra de ulike metodene.
 • vurdere usikkerhet i observasjoner og resultater fra de ulike metodene.
 • vurdere hvilke karakteriseringsmetoder som er hensiktsmessige for ulike materialproblemstillinger.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Følgende HMS emne må også tas i samme semester eller være tatt tidligere enn MENA3100:

Undervisning

Emnet varer ett semester og består av 80 timer undervisning (32 timer er forelesninger, resten er kollokvier, demonstrasjoner og laboratoriearbeid).

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer) teller 100% av endelig karakter.

Alle laboratorieøvelser må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk. Hvis emnet undervises på engelsk vil oppgaven kun gis på engelsk. Du kan svare på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2020 16:12:06

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)