Dette emnet er erstattet av TEK9130 – Satellittkommunikasjon.

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. november

Eksamensordning

Muntlig eksamen.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. jan. 2021 21:06